Annemieke Blokzijl

Levenscoach

Het paard

Coachen met behulp van paarden

Het paard is geen coach!


Wie is ​het paard w​el?

Welke thema's komen aan de orde met coaching?

Kuddedier​ zoekt aansluiting bij anderen

Groepsdynamica - Leiderschap - Samenwerken - Rollen en posities - Systemisch werk

Paarden leven in groepen en maken onderdeel uit van het grotere geheel. Het motto samen sta je sterker dan alleen is de kernwaarde voor het paard. In heel hun gedrag met elkaar, met mensen, in het verkeer, op de wedstrijd zie je dit terug. Om zo efficiënt mogelijk in een groep te kunnen leven heeft een kudde wat ongeschreven regels. Zo zijn er leiders, worden er vriendschappen gemaakt en zal het paard altijd eerst mee gaan met de kudde voordat hij zijn individuele belang dient.

In de coachingssessie zal het paard zich willen aansluiten bij ons. Hij is om te beginnen nieuwsgierig en staat open voor contact . Dit is de basis voor coaching. Ontmoet elkaar en leer elkaar kennen, zoals je dat zou doen met mensen die je in je leven tegenkomt.


Bewegingsdier heeft ruimte nodig

Vluchtdier is nieuwsgierig

Prooidier heeft een groot omgevingsbewustzijn 


Familiedier gaat langdurige relaties aan

Relaties - Authenticiteit - Communicatie - Cirkels van invloed en betrokkenheid

Paarden gaan vriendschappen aan, vaak voor het leven. Deze relaties met elkaar zijn essentieel voor een kuddedier. Paarden helpen elkaar, ondersteunen elkaar, zijn intiem, spelen samen en zijn. Vanuit hun authentieke zelf geven zij betekenis aan het leven van de ander.

Ook mensen sluiten vriendschappen en onderhouden relaties. Relaties in de meest brede zin van het woord. Wie maken deel uit in jouw leven - partner, gezin, vrienden, familie? En welke betekenis geven mensen aan jouw leven? Mensen uit de buurt, op je werk, voor je gezondheid, tijdens de sport of het uitoefenen van je hobby’s. Ken jij jezelf en welke betekenis geef je aan de relatie met anderen?

Gewoontedier houdt van leren


Onderlinge communicatie

Spelen in het water

Hoe zet je de ander aan tot actie?