Puur Beweging

Ontmoet een paard, ontdek jezelf! 

Privacyverklaring


Puur Beweging respecteert uw privacy in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Puur Beweging

KvK nummer 27304482

Anna van Saksenstraat 53

2641 ER Pijnacker

[email protected]


Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via aanmelding per email, telefonisch of op andere wijze.


Persoonsgegevens

Puur Beweging verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Overige gegevens ingevuld op het intakeformulier
 • Inhoud van communicatie


Doeleinden

Puur Beweging verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen


Waarop is de verwerking gebaseerd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, in het kader van lessen, workshops, coaching en Bach Bloesemtherapie voor mens en dier. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van onze diensten
 • De bescherming van onze financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze leveranciers van IT- en administratieve diensten en gastdocenten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om onze online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. 


Cookieverklaring

Bij het gebruik van onze website kan informatie over uw gebruik van onze website worden verzameld. Dit gebeurt door middel van cookies, kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij volgend bezoek aan een website. Als u dat niet wilt kunt u dit via uw browser uitzetten. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag, geen andere persoonlijke gegevens.

Analytische cookies

Puur Beweging gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. We krijgen daarmee inzicht in welke pagina's het meeste bezocht worden en waar eventueel fouten voorkomen. Ook geeft Google Analytics aan of de website goed functioneert en hoe we dit kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op de sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Bovenstaande partijen zijn gecertificeerd aangesloten bij de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS, waarmee zij zich houden aan de Europese privacyregelgeving.


Uw rechten

U heeft het recht om Puur Beweging een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


Ook kunt u Puur Beweging verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Annemieke Blokzijl, [email protected]


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Beweging, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5-2-2019.

Puur Beweging kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.